About us

Contact Us

Tel: 023-63622984

Address: No.136 Zhongshan 2nd Road, Yuzhong District, Chongqing

Official Website: https://www.chcmu.com/